miercuri, 25 decembrie 2013

Reviste literare apărute înainte de sărbători

             Luceafărul de dimineaţă, Nr.11-12 ( 1042 ), decembrie 2013, serie  nouă a cunoscutei reviste a Uniunii Scriitorilor ( redactor-şef,  Dan Cristea, secretar general de redacţie, Horia Gârbea, redactori, Andra Rotaru, Bogdan Ghiu, Iolanda Malamen ). Numărul dublu din decembrie conţine articole semnate de nume prestigioase ale vieţii literare româneşti : Dan Cristea, Radu Voinescu, Traian T. Coşovei, Andrea Hedeş ( excepţional câştig pentru Luceafărul ! ), Ioan Groşan,  Ioan Holban, Peter Sragher, Ana Dobre, Geo Vasile, Gheorghe Istrate, Simona-Grazia Dima, Monica Grosu, Costin Tuchilă, Gelu Negrea, Călin Stănculescu, Iolanda Malamen, Adrian Costache,Viorica Răduţă, Nicolae Mareş, Dănuţ Ungureanu, Ioan Buduca, Ana-Maria Nistor, Lucian Alecsa şi aţii. Petre Răileanu susţine rubrica Invitatul lunii. Andra Rotaru publică un reportaj despre Târgul Internaţional Gaudeamus,Felix Nicolau scrie despre cartea lui Bogdan Creţu Inorogul la Porţile Orientului : Bestiarul lui Dimitrie Cantemir - studiu comparativ, Institutul European, 2013. Nicolae Coande îl comentează pe Bertrand Russell, Jeana Morărescu se ocupă de teatrul lui Radu F. Alexandru, iar Notele de lectură îi aparţin lui Horia Gârbea. Irina Budeanu realizează un interviu cu Gabriel Badea-Păun, în timp ce Marin Iancu îl comemorează pe Al. Piru. Poeme de Flavia Toc, Isabelle ( Elena ) Drăghici, Simion Dima, Ion Maria şi Anton Jurebie.
La pag. 29, Radu Aldulescu ia în discuţie ultimul meu roman, Călugărul Negru, în articolul Romanul, critica şi canonul valoric. Îi mulţumesc marelui romancier pentru cronica sa.

            Argeş, Anul XIII, Nr. 12 ( 378 ), decembrie, 2013, revistă de cultură editată de Consiliul Local Piteşti, Primăria Municipiului Piteşti şi Centrul Cultural Piteşti ( redactor-şef, Dumitru Augustin Doman, consilieri editoriali, Nicolae Oprea şi Marin Ioniţă, secretar de redacţie, Simona Fusaru, redactori, Mariana Şenilă-Vasiliu, Mircea Bârsilă, Aurel Sibiceanu, corector, Radu Gârjoabă ). Texte substanţiale publică Gheorghe Grigurcu, Nicolae Oprea, Liviu Ioan Stoiciu, Monica Duşan, Ştefan Ion Ghilimescu, Ion Popescu-Sireteanu, Dan Şalapa, Aurel Sibiceanu, Magda Grigore, Leo Butnaru, Teodor Oancă, Mariana Şenilă-Vasiliu, Mihai Barbu şi alţii. Numărul mai conţine poeme de Florin Costinescu, Nicolae Turtureanu, proză de Marin Ioniţă şi două interesante dialoguri : Iolanda Malamen - Nicolae Coande şi  Vasile Dem. Zamfirescu - Leonid Dragomir. La lectură resimţim puternic absenţa rubricii Cititorul de roman, propusă de Dumitru Augustin Doman.

           Caligraf, Anul XIII, Nr. 151, decembrie 2013. Revista apare la Alexandria şi este editată de ziarul Teleormanul (redactor-şef, Florea Burtan, secretar general de redacţie, Gheorghe Stroe, redactori, Dumitru Vasile Delceanu, Ana Dobre, Liviu Comşia, Stelian Ceampuru, Lucian Paraschivescu, Ioan Dumitru Denciu ). Articole de Stan V. Cristea, Liviu Comşia- care are cele mai multe contribuţii în acest număr -, Cornel Basarabescu, Liviu Alexandru, Nicoleta-Elena Cîrnaru, Iulian Chivu, Stan Ştefan, Elena Buică, Laurenţiu-Ştefan Szemkovics. Publicaţia ne mai oferă un frumos editorial semnat de poetul Florea Burtan, poeme de Nicolae Dan Fruntelată şi Lucian Paraschivescu şi proză de Marin Codreanu. La pag. 3, o cronică literară de Liviu Comşia, dedicată romanului Călugărul Negru. Mulţumesc pe această cale admirabilului prozator  şi critic literar.

2 comentarii:

Andrea Hedeş spunea...

Mulțumesc mult! Sărbători binecuvântate!

Şerban Tomşa spunea...

Andrea Hedeş,
Mă fascinează felul în care scrieţi. Vă mulţumesc şi eu. Sărbători fericite !