duminică, 16 august 2009

Stilul este un blazon princiar

Thamas Mann spunea că un scriitor poate fi identificaţi după stil, întocmai ca un prinţ după blazon.
M-am gândit că sunt scriitori care pot fi recunoscuţi după doar câteva rânduri.
Marin Preda : "În câmpia Dunării, cu câţiva ani înaintea celui de-al doilea război mondial, se pare că timpul avea cu oamenii nesfârşită răbdare..."
Ernest Hemingway : "La malul lacului fusese trasă încă o barcă. Cei doi indieni stăteau şi aşteptau." "Când Nick ajunse pe drumul care trecea prin livadă, ploaia încetă."
Dino Buzzati : "Era o dimineaţă oarecare dintr-o zi oarecare."
Hjalmar Soderberg : "Martin Birck era un băieţel. Dormea în patul lui şi visa."
Mihail Bulgakov : "La ceasul unui amurg învăpăiat de primăvară, la Moscova, în parcul Patriarşie prudî, îşi făcură apariţia doi cetăţeni."
Friedrich Durrenmatt : "În dimineaţa zilei de 3 noiembrie 1948, Alpfons Clemin, poliţistul din Twann dădu peste un Mercedes albastru oprit la marginea şoselei..."
Ernst Junger : "Cunoaşteţi cu toţii sălbatica melancolie care ne copleşeşte când ne amintim de vremurile fericite."
Knut Hamsun : "Era pe vremea când umblam flămând prin Christiania, acest oraş minunat, pe care nimeni nu-l părăseşte fără să fi rămas cu amprenta lui..."
În general, acestea sunt incipit-urile unor opere. Ar fi pasionant să căutăm enunţuri reprezentative în creaţiile lui Marquez, Borges, Hammett, Chandler, Hadley Chase ...

Niciun comentariu: