vineri, 3 august 2012

Finalul unui roman

Romancierii de forţă găsesc şi finaluri pe măsură pentru cărţile lor. Noël Calef complică însă inutil sfârşitul policier-ului Ascensor spre eşafod. Ultimele propoziţii rostite de personajul principal, Julien Courtois,  sunt notabile :
"- Speranţa înseamnă credit. Disperarea înseamnă plata cu bani peşin."

Niciun comentariu: