duminică, 9 decembrie 2012

Semnal editorial : Stan V. Cristea despre Marin Preda

După uimitoarea lucrare despre Constantin Noica, Stan V. Cristea este prezent din nou în librării cu un volum despre Marin Preda : „MARIN PREDA. REPERE BIOBILIOGRAFICE”, RCR Editorial, București, 2012.
Mărturisesc, o dată în plus, că am o mare admirație față de acțiunea literară a poetului și cărturarului Stan V. Cristea, personalitate reprezentativă pentru cultura teleormăneană. Competența, dăruirea și altruismul care îl caracterizează pe autor sunt unice în întreg peisajul literar românesc. Mă simt onorat că trăiesc pe aceleași plaiuri cu Domnia Sa.
Prezenta carte este o contribuție fundamentală la bibliografia operei lui Marin Preda, un instrument indispensabil pentru toți cei interesați de proza celui care a scris Moromeții. Textul impune prin evidentul profesionalism cu care este întocmit și prin exhaustivitate. Nimic din ce s-a scris despre Preda nu este ocolit, ceea ce este absolut impresionant.
Îi dorim autorului o viață lungă și rodnică, ca să ne poată bucura și cu alte asemenea monumente literar-culturale.

Niciun comentariu: